GÖKTÜRK

Göktürk şirkəti 2022-ci ildə Paşa Alptürkün idarəçiliyi ilə yaradılmışdır.Bu şirkət ULUTURAN şirkətinin və ULUTURAN şirkətinin hədəflərini irəlilətməkdə alt qruplarından biri kimi fəaliyyət göstərir.

ULUTURAN

ULUTURAN şirkəti öz dəyərli təcrübəsindən və iki törəmə şirkəti olan Göktürk və Bozqurddan yararlanaraq bu sahədə üzərinə düşən vəzifələri ən yaxşı şəkildə yerinə yetirə bilmiş, neft-kimya xammalının tədarükü sahəsində parlaq tarixə malik bir şirkətdir.

BOZQURD

Bozqurd şirkəti 2022-ci ildə yaradılmışdır.Bu şirkət ULUTURAN şirkətinin şirkətinin hədəflərini irəlilətməkdə alt qruplarından biri kimi fəaliyyət göstərir. Müştərilərə ən qabaqcıl həllər təqdim etmək üçün daim yeni texnologiyalar və istehsal üsulları təqdim edirik.

ULUTURAN

ULUTURAN şirkəti öz dəyərli təcrübəsindən və iki törəmə şirkəti olan Göktürk və Bozqurddan yararlanaraq bu sahədə üzərinə düşən vəzifələri ən yaxşı şəkildə yerinə yetirə bilmiş, neft-kimya xammalının tədarükü sahəsində parlaq tarixə malik bir şirkətdir.

GOKTURK

gokturk şirkəti 2022-ci ildə Paşa Alptürkün idarəçiliyi ilə yaradılmışdır.Bu şirkət ULUTURAN şirkətinin və ULUTURAN şirkətinin hədəflərini irəlilətməkdə alt qruplarından biri kimi fəaliyyət göstərir.

BOZQURD

Bozqurd şirkəti 2022-ci ildə yaradılmışdır.Bu şirkət ULUTURAN şirkətinin şirkətinin hədəflərini irəlilətməkdə alt qruplarından biri kimi fəaliyyət göstərir. Müştərilərə ən qabaqcıl həllər təqdim etmək üçün daim yeni texnologiyalar və istehsal üsulları təqdim edirik.

Bizim şüarımız

Yerli və beynəlxalq şirkətlərlə əməkdaşlıq etməklə biz neft-kimya sənayesinin müxtəlif sahələrində yeni bazarlar açırıq.

ULUTURAN Haqqında

ATİLLA ALPTÜRK

Mühəndis Atilla Alptürk Neft-Kimya Xammal Təchizat Şirkətinin (ULUTURAN) baş direktorudur. Neft-kimya sənayesində kimya mühəndisliyi ixtisasının məzunudur. O, neft-kimya sənayesində 15 ildən artıq təcrübəyə malikdir və bu müddət ərzində bu sahədə müxtəlif vəzifələrdə çalışıb. O, 2013-cü ildən “ULUTURAN MMC” şirkətinin baş direktoru və təsisçisidir.
Eyni zamanda o, özünün rəhbərlik etdiyi komandası ilə bu şirkəti regionun ən böyük və ən uğurlu neft-kimya xammal təchizatçılarından birinə çevirə bilmişdir. O, neft-kimya məhsullarının idxalı, ixracı, daşınması, paylanması və marketinqi sahəsində öz təcrübəsinə arxalanaraq, müştərilərin ehtiyaclarına uyğun müxtəlif xidmətlər göstərir. Həmçinin yerli, xarici şirkət və təşkilatlarla səmərəli əlaqələr qurmaqla onların “ULUTURAN MMC”- yə olan məmnunluğunu və etibarını təmin edir. Mühəndis Atilla bəy öz yüksək təcrübəsinə əsaslanaraq göstərdiyi xidmətlərin keyfiyyətini yüksəltməklə və hədəf bazarlarını genişləndirməklə “ULUTURAN MMC”- ni regionun neft-kimya xammalı ilə təmin edən aparıcı şirkətlərdən birinə çevirmək niyyətindədir. Və bu sahədə uğurlu nailiyyətlər əldə edir.

Neft-kimya xammal təchizatı şirkəti (ULUTURAN) yerli və xarici sənaye sahələrini xammal və neft-kimya məhsulları ilə təmin etmək məqsədi ilə 2013-cü ildə yaradılmışdır. Neft-kimya məhsullarının ticarəti, daşınması, distribütasiyası və marketinqi sahəsində mütəxəssis olan işçilərinin təcrübəsindən və texniki biliklərindən istifadə edərək, bu şirkət on ildən az müddətdə regionda ən böyük neft-kimya xammalı tədarükçülərindən birinə çevrilə bildi. . Xammalın və neft-kimya məhsullarının alqı-satqısı, daşınması, saxlanması və paylanması sahəsində yeni texnologiyalardan və optimal üsullardan istifadə etməklə, ULUTURAN şirkəti müştərilərinin ehtiyaclarına uyğunlaşdırılmış müxtəlif xidmətlər təklif edir. müxtəlif sahələrdə ən etibarlı şirkət və təşkilatlardan bəziləri və onlardan tam məmnunluq əldə edin. Aydın vizyona və hərtərəfli planlara malik olan ULUTURAN şirkəti göstərdiyi xidmətlərin keyfiyyətini yüksəltməklə və hədəf bazarlarını genişləndirməklə dünyada neft-kimya xammalı ilə təminat verən aparıcı şirkətlərdən biri olmaq niyyətindədir.

Sis sahəsində bir şirkət üçün xaricdə perspektivlər aşağıdakı kimi ola bilər:

ULUTURAN şirkəti neft-kimya xammalının tədarükü sahəsində öz təcrübəsini və təcrübəsini nəzərə alaraq, SNQ ölkələrində yeni bazarlar açmağı planlaşdırır. İnanırıq ki, keyfiyyətli məhsulu sərfəli qiymətlərlə təmin etməklə biz müştərilərimizi razı sala və bazar payımızı artıra bilərik. Bu regionda baş verən siyasi və iqtisadi dəyişikliklərlə əlaqədar qarşıdan gələn risk və imkanların öhdəsindən gəlmək üçün də planlarımız var. Biz yerli və beynəlxalq şirkətlərlə əməkdaşlığı alqışlayır və davamlı istehsal və emissiyaların azaldılması üçün yeni texnologiyalardan və bərpa olunan enerjidən istifadə edirik. Ümid edirik ki, bu vizyonu həyata keçirməklə biz neft-kimya sənayesində aparıcı və məsuliyyətli şirkət kimi tanınacağıq.

Xam neftin və təbii qazın istehlak məhsullarına çevrilməsini öyrənən kimya sahəsidir.Neft-kimya bilikləri xam neftin daha kiçik karbohidrogen fraqmentlərinə ayrılması, distillə edilməsi və çıxarılmasına, təbii qazın və xam neft hasilatı məhsullarının təmizlənməsinə əsaslanır.
Bu gün neft məhsulları nəqliyyat vasitələrinin yanacağı, mühərrik yağı və s. sahəsində istifadə olunmaqla yanaşı, nəqliyyat vasitələrinin konstruksiyası üçün lazım olan bir çox hissələrin hazırlanmasında dəyərli rol oynayır və avtomobilin kuzovunun düzəldilməsi üçün səylər göstərilir. neft birləşmələrinin polimerləşməsindən əldə edilən plastik materiallardan.. əldə etmək, hazırlamaq olar.

Kimyəvi maddələr sabit kimyəvi tərkibə və spesifik xüsusiyyətlərə malik olan maddələrdir. Bu materiallar bağları pozmadan fiziki ayırma üsulları ilə parçalana bilməz. Kimyəvi maddələr sadə maddələr, kimyəvi birləşmələr və ya ərintilər şəklində ola bilər və kimyəvi elementlər tərifindən asılı olaraq bu kateqoriyaya daxil edilə bilər və ya daxil edilə bilməz. Kimyəvi maddələr bərk, maye, qaz və plazma kimi müxtəlif formalarda mövcuddur və bu fazalar arasında hərəkət edə bilir. Bu maddələr bir-biri ilə birləşdirilə və kimyəvi reaksiyalar vasitəsilə yeni kimyəvi maddələr əmələ gətirə bilər.Kimyəvi maddələr kimyaçılar, kimya mühəndisləri və əlaqədar şirkət və qurumlar tərəfindən istehsal olunur. Onları istehsal etməyin bir çox yolu var, o cümlədən aşağıdakılar:

Yer qabığının hissələrinin yuxarı qatlarında olan, yanmış qəhvəyi və ya tünd yaşıl və ya qara rəngli qalın və tez alışan mayedir. Neftin tərkibində müxtəlif karbohidrogenlərin mürəkkəb qarışığı var.Xam neft istifadə oluna bilməz və neft emalı zavodunda distillə qülləsində (xüsusi neft) qaynama temperaturu fərqinə əsasən ayrılmalıdır.Xam neft distillə qülləsində qızdırılır. Xam neft komponentlərinin buxarları müxtəlif hündürlüklərdə yerləşən distillə qülləsinin qablarında qaynama temperaturuna görə toplanır. Bu qabların içərisində buxarların temperaturu azalır və mayeyə çevrilir.

Neft sənayesinə neft məhsullarının kəşfiyyatı, hasilatı, emalı, nəqli (çox vaxt neft tankerləri və boru kəmərləri ilə) və marketinqi daxildir. Neft məhsullarının ən böyük həcmi dizel, qazoyl və benzindir. Həmçinin, neft bir çox kimyəvi məhsullar, o cümlədən əczaçılıq, həlledicilər, gübrələr, pestisidlər və plastiklər üçün xammaldır.

İş Prinsipimiz

Öhdəlik
100%
Fəaliyyət Sürəti
100%
Cavabdehlik
100%

Qalereya

Social media channels

We are always by your side